Research Data Alliance in Dublin

logo-rda

Research Data Alliance (RDA); Dublin 26-28 maart 2014 door Barbara Sierman

Afgelopen week werd in Dublin de 3de plenaire bijeenkomst gehouden van de Research Data Alliance (RDA). Deze internationale organisatie, gebaseerd op vrijwillige deelname, is opgericht in 2013. Onderzoek verandert nu op grote schaal “big data” in de verschillende disciplines wordt ingezet, maar dit biedt ook uitdagingen: het delen van data, het bewaren van de bronnen, hoe te citeren, wie krijgt de “credits” voor dataverzamelingen, hoe linken we data aan publicaties etc. RDA is met name erop gericht om het delen van data, ondanks technische en sociale hindernissen, toch mogelijk maken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek – ook op langere termijn. “The RDA vision is researchers and innovators openly sharing data across technologies, disciplines, and countries to address the grand challenges of society” .

De RDA kent verschillende werkgroepen (met taken die binnen 18 maanden uitgevoerd moeten zijn en die concrete bijdragen leveren aan de implementatie van deze visie) en zogenaamde “interest groups” (IG), waarin bepaalde onderwerpen worden uitgediept. Een ‘interest group” kan uiteindelijk tot een werkgroep leiden.

Waarom neemt de KB deel aan de Research Data Alliance? Ten eerste hebben wij als nationale bibliotheek de onderzoekers ook “big data” te bieden, met onze gedigitaliseerde collecties en ons web archief. Het is belangrijk dat de geesteswetenschappen /humaniora ook meedoen in de discussies vanwege haar rol in de “scholarly communication”. Nu worden de discussies veelal gevoerd door disciplines als aardwetenschappen, “life sciences”, “health”, “ agriculture, space and climate”, die al een veel langere traditie hebben in de omgang met “big data”.

Daarnaast krijgen wij in onze collecties ook te maken met publicaties, die verwijzen naar datasets als bron voor het gedane onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het Internationaal e-Depot, maar ook de publicaties van de Nederlandse universiteiten (DARE) en Nederlandse wetenschappelijke uitgeverijen. Deze datasets zitten soms bij de publicaties (ook wel “verrijkte publicaties” genoemd). Wetenschappelijke uitgevers zoeken oplossingen om ofwel zelf deze data sets te bewaren of bijvoorbeeld te verwijzen naar centrale “data repositories” . Het is belangrijk deze ontwikkelingen te volgen, om een goede (toekomstige) dienstverlening te ontwikkelen voor onze duurzame collecties.

Vanuit de afdeling Onderzoek zit ik in twee groepen: Publishing Data (IG) en Certification of Digital Repositories (IG).

De Publishing Data Interest Group (weliswaar een IG maar met een 18 maanden plan) bestaat uit vier onderdelen:

  • Costs : de kosten van een data repository en hoe de financiering hiervan voor lange termijn te regelen (hier neemt de KB actief aan deel)
  • Bibliometrics: hoe wordt de dataset binnen de wetenschappelijke gemeenschap gewaardeerd (citatie indexen etc.)
  • Services: hoe te linken van publicaties naar data sets, tussen data sets onderling etc. Hier zit de KB niet in, maar de ontwikkelingen zijn belangrijk voor het concept van “verrijkte publicaties” waar ook vanuit de NCDD aan gewerkt wordt (meer daarover in mei)
  • Workflows: wat zijn de huidige manieren waarop data gepubliceerd worden en hoe kan dit verbeterd worden, rekening houdend met alle belanghebbenden.

De dagen in Dublin waren vooral bedoeld om de collega’s binnen de RDA te informeren over de gedane activiteiten en plannen, te kijken waar overlap met andere werkgroepen en interest groepen is en om binnen de Publishing Data groep de komende activiteiten vast te stellen.

Dit gold ook voor de Certification of Digital Repositories IG. Wil men echt kunnen vertrouwen op de data repositories en de toegankelijk van de data op lange termijn, dan zal er toch een controle mechanisme moeten komen. Dat is de certificering van de repositories als een “trustworthy repository”. Onze collega’s bij DANS zijn hierbij de trekkers , zij hebben immers oorspronkelijk het Data Seal of Approval ontwikkeld. De KB is in deze werkgroep betrokken vanwege mijn activiteiten op het gebied van certificering en de tot stand koming van de standaard ISO 16363 Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories, en waarover ik presenteerde.

Meer informatie over de WG’s en IG’s in de RDA is te vinden op de Research Data Alliance website.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s