KB Research

Research at the National Library of the Netherlands

Author: barbarasierman2013 (page 1 of 4)

Whitts cure for preservationists despair?

(This blogpost was first posted by Barbara Sierman at www.digitalpreservation.nl) 

alice_par_john_tenniel_04After Christmas I tried to reduce my digital pile of recent articles, conference papers, presentations etc. on digital preservation. Interesting initiatives (“a pan European AIP” in the e-Ark project:  wow!) could not prevent that after a few days of reading I ended up slightly in despair: so many small initiatives but should not we march together in a shared direction to get the most out of these initiatives? Where is our vision about this road? David Rosenthals blog post offered a potential medicine for my mood.

He referred to the article of Richard Whitt “Through A Glass, Darkly” Technical, Policy, and Financial Actions to Avert the Coming Digital Dark Ages.” 33 Santa Clara High Tech. L.J. 117 (2017).  http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol33/iss2/1

Continue reading

Two Dutch DPC Preservation Awards: what is it all about?

Accompanied by traditional festival tunes of Scottish bagpipes the finalists of the 2016 Digital Preservation Awards and their colleagues “celebrated digital preservation”, as William Kilbride called this event last week in London. And in the audience the proud Dutch group of attendees celebrated even more as we won both the Award for Research and Innovation sponsored by the Software Sustainability Institute and the award for Safeguarding the digital legacy sponsored by The National Archives. The 17 international judges looked at 33 submissions, from 10 different countries.  What was the magical ingredient that helped the Netherlands submitting 3 projects, two of them worthwhile to receive the trophees?

With the help of Rijksmuseum digitization

Continue reading

NCDD Studiedag: Een web van webarchieven

Nederland mag dan een klein land zijn, maar we staan wereldwijd wel op nummer 3 wat betreft het aantal uitgereikte domeinnamen – meer dan 5 miljoen. Ruim 14.000 daarvan worden nu door de KB verzameld en gearchiveerd in onze Web Collectie. Gisteren hield de NCDD een studiedag bij het Instituut voor Beeld en Geluid onder de titel Een web van web archieven om de Nederlandse samenwerking bij het bouwen van web collecties te bevorderen.

nominet

Uitsnede van: http://nominet-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/03/Map-Of-The-Online-World.jpg

Continue reading

20 Years of Digital Preservation

tn_ipres2016ballon-300x260

During the preparations for iPRES 2016 the Programme Committee discussed the fact that exactly 20 years ago Preserving Digital Information. Report of the Task Force on Archiving of Digital Information was published. A landmark report by The Commission on Preservation and Access and The Research Libraries Group, published in May 1996. It describes a broad view on digital preservation and is often looked at as one of the first comprehensive reports on this topic.

It was interesting to read it again and I was wondering what the view on preservation was 20 years ago and how this relates to the topics presented at iPRES 2016?

Continue reading

Experts bediscussiëren OAIS

Veertien Nederlandse en Vlaamse experts bespraken op uitnodiging van de NCDD hun dilemma’s bij de vertaling naar de praktijk van dé standaard in digitale duurzaamheid: OAIS (ISO 14721). Ze deelden een breed scala aan visies op OAIS. Is OAIS een bijbeltekst? Een magische tempel der waarheid? Een kompas om op te varen? Een donkere dreigende wolk of een wolk met af en toe een verkwikkend buitje? Een venster op je organisatie? Op de buitenwereld? Een vliegtuig, de machinekamer van een schip?

Vertaling naar de praktijk

OAIS is al ruim 15 jaar de internationale standaard die we gebruiken als we het hebben over digitale duurzaamheid. De gemeenschappelijke taal helpt ons bij het communiceren over complexe problemen. OAIS is de beschrijving van een conceptueel model voor digitale duurzaamheid, geen reeks van voorschriften. Je moet het model dus naar je eigen omgeving vertalen. Hoe weet je of je de standaard goed interpreteert? Als de groep van experts het ergens over eens was, dan was het wel de behoefte aan praktijkvoorbeelden. In het Engels is daar een begin mee gemaakt via een wiki OAIS community. Deze NCDD-bijeenkomst zou wel eens de opmaat kunnen zijn voor een Nederlandse variant [daar wordt aan gewerkt].

img_0445

OAIS in aluminiumfolie

Continue reading

“Visible data, invisible infrastructure” iDCC conferentie 2016

Slechts 12% van data ontstaan bij onderzoek, gefinancierd door National Institutes of Health,  komt in een ‘trusted repository’ terecht, de rest is verloren, aldus Barend Mons (professor Biosemantics, LUMC), de keynote spreker op deze 11de IDCC conferentie. Verbeteren van deze situatie gaat langzamer dan verwacht. Maar hij heeft wel een visie op wat er beter moet. Data moet FAIR zijn (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) maar vooral ook machine readable.  Waarom? Om sneller betere ontdekkingen in de wetenschap te doen. “ Research as a social machine”: door een continue interactie tussen miljoenen computers en miljoenen onderzoekers. Hergebruik van datasets wordt steeds belangrijker maar om ze aan de FAIR principles te laten voldoen, zijn er goed opgeleide “data stewards” nodig, die de onderzoekers hierbij helpen. Mons voorziet dat er op korte termijn 500.000  data stewards in Europa nodig zijn en maakt zich daar hard voor.

Het wetenschappelijk artikel gaat volgens Mons de huidige centrale plek verliezen ten faveure van de datasets. Niet iedereen was het hiermee eens, maar vanuit een collectieoogpunt zijn deze ontwikkelingen belangrijk. Verzamelen we wel de juiste zaken en sluiten onze activiteiten aan bij wat er in de wereld gebeurt?

Continue reading

iPRES 2015 Chapel Hill

Afbeelding1-300x99

Audit, CD-ROMS, Emulatie, Ingest, OAIS en Web, dat waren in alfabetische volgorde de meest besproken onderwerpen tijdens de jaarlijkse conferentie iPRES 2016, die vorige week plaatsvond in Chapel Hill, North Carolina. Dit is mijn persoonlijke indruk, want natuurlijk kwamen in de lezingen, posters en workshops nog veel meer onderwerpen aan bod. Het is tenslotte een jaarlijkse reünie waarbij iedereen probeert zijn resultaten en toekomstplannen te presenteren.
Continue reading

Praat mee over OAIS!

Vandaag krijgt de duurzaamheidstandaard OAIS (ISO 14721) een eigen plek op internet: de OAIS wiki

OAIS_Logo-wikiDe OAIS standaard  is in de loop der jaren een cruciale leidraad in onze “digital preservation community” geworden.  Het is in ons belang dat deze standaard blijft aansluiten bij onze dagelijkse praktijk. Inmiddels weten we steeds beter hoe we duurzame toegankelijkheid tot onze digitale collecties moeten organiseren. Sluit de OAIS standaard nog wel aan bij deze ontwikkelingen?

Een wiki voor OAIS
Het idee voor deze wiki ontstond vorig jaar op de 4C/DPC Conference en is verder uitgewerkt door William Kilbride (DPC), Hervé L’Hours (UKDA), Paul Wheatley (DPC) en mijzelf (KB). Wat staat ons voor ogen?
Een plek voor discussie over OAIS en voor het delen van ervaringen. Voor iedereen die bezig is met digitale duurzaamheid in onze “community of practice”. De OAIS standaard mag dan algemeen bekend zijn, de toepassing ervan roept nogal eens vragen op en interpretatieverschillen leiden soms tot verwarring. Het delen van visies kan helpen de praktische invulling te realiseren. Voorbeelden en oplossingen van collega’s kunnen inspirerend werken in de eigen omgeving. Deze wiki wil een centrale plek worden waar iedereen terecht kan om OAIS gerelateerde kwesties te bediscussiëren. Op deze manier kunnen we de OAIS standaard levend houden en blijvend laten aansluiten op onze dagelijkse werkzaamheden.

ISO 5-jaar review in 2017
Er is nog een reden om nu over de relevantie van de OAIS standaard te discussiëren. In 2017 start het proces van de reguliere 5-jaarlijkse ISO review van de OAIS standaard. Dit geeft ons de kans wijzigingen op de standaard voor te stellen. Daarom hebben we de volledige OAIS standaard tekst op de wiki gezet, met een mogelijkheid om commentaar te geven en hierover onderling te discussiëren.
Wij willen deze bijdragen gebruiken om goed beslagen ten ijs te komen voor deze review. Op basis van het commentaar op OAIS, zal een commissie voorstellen voor aanpassingen in de ISO standaard doen. Daarnaast zullen we goed uitzoeken welke officiële kanalen bewandeld moeten worden om deze voorstellen bij ISO in te brengen.

Meedoen
Doe mee en help de OAIS standaard blijvend actueel te houden. Wat let je nog? Ga naar de wiki, registreer je en draag je steentje bij!

Digitale “eerste drukken”

Deze blog is geschreven door Barbara Sierman

Voor een papieren eerste druk van een werk worden vaak hoge bedragen neergeteld. Maar hoe zit dat met digitaal? Kun je dan ook van een “eerste druk” spreken? Digitaal materiaal is immers snel te verspreiden en makkelijk aan te passen. Wie bepaalt die “eerste druk”?
Continue reading

De Keepers Extra meeting

Deze post is geschreven door Barbara Sierman

De Keepers Registry is een database, waarin de instellingen die digitale wetenschappelijke tijdschriften voor de lange termijn toegankelijk houden, hun titelinformatie en bijbehorende holdings aanleveren. Op deze manier weet je van welk tijdschrift de duurzame toegankelijkheid gegarandeerd wordt en door wie. Instellingen als de Library of Congress, Portico, CLOCKSS en de National Science Library in China sturen, net als de KB, hun informatie toe. De dekkingsgraad is volgens Peter Burnhill, oprichter van de Keepers Registry op dit moment zo’n 17%. We zijn er dus nog lang niet en dat is een risico voor de wetenschap, die immers voortbouwt op eerder verschenen werk en afhankelijk is van de toegang daartoe.
Continue reading

Older posts

© 2018 KB Research

Theme by Anders NorenUp ↑