Op 19-20 mei worden in Madrid de Digitisation Days gehouden. Wat valt er te beleven en waarom zou je erheen gaan? We vroegen het Hildelies Balk van de Koninklijke Bibliotheek, die voorzitter is van het bestuur van de organisator, het IMPACT Centre of Competence (IMPACT CoC). – interview en foto Inge Angevaare

Hildelies Balk leeszaal KB

Hildelies Balk in de leeszalen van de KB

Voor wie zijn de Digitisation Days interessant?

‘Voor iedereen die te maken heeft met gedigitaliseerde, historische teksten. Die zijn vaak moeilijk bruikbaar omdat de leessoftware veel fouten maakt. Dat komt bij voorbeeld omdat het originele drukwerk zelf al slecht was, of omdat de drukletter slecht leesbaar is:

voorbeeld OCR historische tekst

‘De software die de plaatjes moet omzetten in leesbare tekst maakt daarvan:

VVt Venetien den 1.Junij, Anno 1618.
DJgn i f paffato te S’ aö’Jifeert mo?üen/bah
.)etgi’uotbciraetail)i.r/JtmelchontDecht
te / sbnbe bele btr felbrr geiufttceert baer bnber
eeniglje jprant o^fen/bie ftcb .met beSpaenfcbeu
enbeeemgljen bifet Cbeiiupcen berbonbru befe

‘De KB en andere bibliotheken willen dit soort teksten in bruikbare vorm aanbieden aan wetenschappers. Dus zoeken we al sinds 2008 in Europees verband naar methoden om de teksten te verbeteren, liefst automatisch. Het unieke aan het IMPACT Centre of Competence én van de Digitisation Days is dat daar drie belangengroepen bij elkaar komen die elkaar versterken:

  • instellingen met collecties die gedigitaliseerd zijn (bibliotheken, archieven, musea)
  • onderzoekers die methoden ontwikkelen om gedigitaliseerde tekst te verbeteren (beeldherkenning en – verbetering, patroonherkenning, taaltechnologie)
  • leveranciers van producten en diensten voor digitalisering en OCR (optical character recognition).

‘Door de aanwezigheid van al deze mensen krijgt de bezoeker in twee dagen tijd een compleet overzicht van wat er momenteel allemaal mogelijk is – op het gebied van documentanalyse, taaltechnologie en post-correctie van OCR.’

Wat zie jij als het grootste nut van het Centre of Competence en de Digitisation Days?

‘Het IMPACT Centre of Competence helpt erfgoedinstellingen belangrijke beslissingen te nemen. We evalueren bestaande tools en publiceren daarover. Er is zelfs heel goede evaluatiesoftware. En we leveren begeleiding; als een instelling wil gaan digitaliseren kunnen wij ze van advies dienen. Wat zijn de beste tools en methoden in hun specifieke geval? Wat voor kwaliteit mag je verwachten? Wat gaat het kosten?’

‘De Digitisation Days zijn een perfecte manier voor erfgoedinstellingen om elkaar te ontmoeten, uitgebreid ervaringen en kennis te delen. Bijvoorbeeld: Hoe ga je om met leveranciers? Hoe geef je digitalisering een plek in je organisatie? Maar ook: hoe zetten we nieuwe projecten op? Hoe vinden we geldstromen? Op de tweede dag is er een workshop waarin we met belangstellenden gaan praten over de onderzoeksagenda voor digitalisering. Waar moeten we de nadruk op leggen? Meer kwantiteit of meer kwaliteit? Hoe kunnen we de plannen en budgetten van Europa beïnvloeden?’

Nu je het over Europa hebt: IMPACT, IMPACT Centre of Competence, SUCCEED – de aankondiging van de Digitisation Days staat vol met afkortingen. Kun je een beetje orde scheppen in die chaos?

‘IMPACT was het eerste Europese onderzoeksproject voor verbetering van toegang tot historische teksten dat mede op initiatief van de KB in 2008 is gestart. Toen het project afgelopen was, hebben een aantal IMPACT-partners de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat de resultaten van het project onderhouden en verder ontwikkeld zouden worden. Dat is het IMPACT Centre of Competence. Geen project, maar een staande organisatie.’

Succeed is weer een Europees project en dus tijdelijk. De doelstellingen liggen helemaal in lijn met het IMPACT CoC, en daarom zijn er deels dezelfde partners bij betrokken. Doel is om te zorgen dat eindresultaten van Europese projecten op het gebied van de digitale bibliotheek goed onder de aandacht worden gebracht zodat ze gebruikt gaan worden in de praktijk. In het verleden bleven prototypes nog wel eens op de plank liggen. Dat is zonde van de investering.’

Wordt de stap van theorie naar praktijk echt gezet?

‘Jazeker! Die willen we juist alle aandacht geven. Daarom reiken we tijdens de Digitisation Days de Succeed awards uit – prijzen voor de beste toepassingen van innovatieve oplossingen. De jury heeft onlangs de kandidaten en de winnaars bekend gemaakt.’

Waar verheug jijzelf je het meest op tijdens de Digitisation Days?

‘Op de ontmoeting, het bij elkaar brengen van al die belanghebbenden. Collega’s van andere instellingen, de onderzoekers – juist uit de ontmoeting komen vaak spannende ideeën en oplossingen voort.’