KB Research

Research at the National Library of the Netherlands

“Towards Open Science” Liber conferentie, 24-26 juni in Londen

“Towards Open Science” was het thema van de Liber conferentie en het lijkt op een nieuw buzzword na jaren van  “Open Access”. Maar waar Open Access zich richt op de eindresultaten, dus de artikelen in tijdschriften, richt Open Science zich op transparantie van het hele wetenschappelijke proces. En bibliotheken kunnen daar een grote rol in spelen, volgens Dr Jean-Claude Burgelman, hoofd van unit Science Policy and Foresight van de Europese Commissie (zie ook http://scienceintransition.eu/ ). “Libraries are the knowledge brokers for Open Science”, luidde het in zijn lezing. Open Science is een grote verandering in denken (paradigm shift) maar biedt ook mogelijkheden, als meer transparantie, meer waar voor je geld en een betere relatie tussen wetenschap en de gemeenschap (society).  Het thema Open Science staat hoog op de agenda van de Europese Commissie en we zullen dat in Nederland merken als we volgend jaar voorzitter van de EU worden. Ook Sir Mark Walport (chief Scientific Advisor van HM Government in de UK) zag ‘electronic publishing’ als de “second Gutenberg”, omdat het zoveel kansen biedt, betere indexering, betere vindbaarheid en  ‘evoluerende’ artikelen doordat zowel positieve als negatieve feedback in nieuwe versies verwerkt wordt (ik denk dan, hoe bewáren we dat?). De impact van wetenschap kan groter worden als er meer gedeeld wordt via Open Science. Open Science is niet alleen belangrijk voor de Research libraries die in Liber vertegenwoordigd zijn, maar ook voor een instelling als de KB en zéker nu we de OB stelseltaak erbij gekregen hebben. Want een ander aspect dat hoge ogen gaat scoren is “citizen science”, wetenschap door ‘amateurs’, die behoefte hebben aan het opdoen van wetenschappelijke kennis en dus afnemer worden van onze wetenschappelijke collecties, maar ook kunnen tbijdragen doordat ze meedenken in het wetenschappelijk proces. Om Open Science tot zijn recht te laten komen zijn er ook veel barrières. Bijvoorbeeld het feit dat wetenschappers afgerekend worden op het publiceren in gerenommeerde tijdschriften (niet persé Open Access dus), copyright en de beperkingen die uitgevers stellen aan tekst en data mining (erg goede lezing hierover van Lucie Giebault Is Europe Falling Behind in Data mining?) Finland is een groot promotor van Open Science en heeft een meerjaren programma ontwikkeld om dit in 2017 te realiseren, waarbij de Nationale Bibliotheek een grote rol speelt, ook ten aanzien van het ontwikkelen van “citizen science”. Liber is ook actief onder meer via The Hague Declaration of knowledge discovery in the Digital Age (al getekend door de KB? Ja dus, via tekening door de UKB, het samenwerkingsverband tussen de universiteitsbibliotheken en de KB). In de sessie Preservation & Reproducibility heb ik in een lezing gesproken over de duurzame toegang tot digitale objecten waarvan de bijbehorende context (bijvoorbeeld een dataset bij een publicatie) bij een andere instelling bewaard wordt. Dit is een NCDD project waar ik in september bij de officiële publicatie meer over zal vertellen. Alle powerpoints en abstracts van de Liber 2015 conferentie zijn hier te vinden.

1 Comment

  1. De UKB heeft de ” The Hague Declaration of knowledge discovery in the Digital Age” ondersteund, en daardoor de KB dus indirect ook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 KB Research

Theme by Anders NorenUp ↑