doeikhetgoed

De KB neemt deel aan verschillende werkgroepen van de NCDD (Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid). Een van de werkgroepen gaat over certificering van duurzame bewaarplaatsen van digitaal materiaal.  In Nederland zijn er steeds meer organisaties die grote hoeveelheden digitaal materiaal duurzaam bewaren, de KB is er één van, maar ook het Nationaal Archief, Beeld & Geluid, DANS en 3TU hebben grote digitale magazijnen (repositories). Iedereen gaat er van uit dat deze instellingen professioneel werken en dat de digitale collecties daar veilig zijn. Maar toch zal dit vertrouwen periodiek duidelijk aangetoond moeten worden aan externe partijen: via audit en certificering.  De NCDD werkgroep Certificering heeft zojuist een folder gepubliceerd, die je achtergrondinformatie over certificering geeft. Welke methodes zijn er, wat is de meerwaarde, en wie zou zich moeten laten certificeren?  Je kunt de folder downloaden van de NCDD website

Barbara Sierman