Deze post is geschreven door Barbara Sierman

De Keepers Registry is een database, waarin de instellingen die digitale wetenschappelijke tijdschriften voor de lange termijn toegankelijk houden, hun titelinformatie en bijbehorende holdings aanleveren. Op deze manier weet je van welk tijdschrift de duurzame toegankelijkheid gegarandeerd wordt en door wie. Instellingen als de Library of Congress, Portico, CLOCKSS en de National Science Library in China sturen, net als de KB, hun informatie toe. De dekkingsgraad is volgens Peter Burnhill, oprichter van de Keepers Registry op dit moment zo’n 17%. We zijn er dus nog lang niet en dat is een risico voor de wetenschap, die immers voortbouwt op eerder verschenen werk en afhankelijk is van de toegang daartoe.

De bijeenkomst in Edinburg was bedoeld om samen met “de Keepers” (de instellingen die hun holdings naar de registry sturen)  een actieplan op te stellen. Met name het bereiken van kleine uitgevers is urgent, of zoals we dat noemen “the long tail”. Nationale bibliotheken kunnen daar een rol in spelen omdat zij dit materiaal toch al verzamelen in het kader van hun depotfunctie.

Op de eerste dag vertelde een groot aantal “Keepers” in het kort hoe hun verzameling van e-journals tot stand komt en welke uitdagingen ze daarbij tegenkomen. Ik heb over onze ervaringen en toekomstige plannen met het Internationale e-Depot verteld. Op de tweede dag hebben we met alle “Keepers” en enkele belanghebbenden zoals het Internationaal ISSN Centrum en UNESCO gediscussieerd welke punten urgent zijn. Keepers heeft van JISC subsidie gekregen om het komende jaar de Keepers Registry uit te bouwen en kan dus helpen deze plannen te realiseren. Op de actielijst staat onder meer:

  • Het onderling uitwisselen van de licentievoorwaarden, zodat we dit beter kunnen stroomlijnen.
  • Het vergroten van de dekking in de Keepers registry, en te zorgen dat ook regio’s buiten Europa en Amerika hun digitale tijdschriften toegankelijk houden en toevoegen aan Keepers.
  • Gebruik van standaarden en richtlijnen, bijvoorbeeld de inzet van ISNI (International Standard Name Identifier) voor uitgeversnamen – die er zelf niet altijd even consequent mee omgaan – en het maken van een koppeling met ISNI in Keepers
  • Vastleggen van bestaande API’s bij de “Keepers” met functies als meta data verzamelen, compleetheid checken etc. zodat deze hergebruikt kunnen worden
  • “Watch activiteit” : het in de gaten houden van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot e-journals, bijvoorbeeld interactieve tijdschriften, gepersonaliseerde uitgaven van kranten etc.
  • Het bijdragen aan de review van de ISO ISSN standaard, met als een van de vragen: welke andere content soorten zouden ook een ISSN moeten krijgen?

Duidelijk was dat de digitale ontwikkelingen vragen om nieuwe oplossingen, omdat de aanpak uit het tijdperk van de gedrukte tijdschriften niet langer werkt. Niemand heeft het antwoord, maar door samenwerking komen we in elk geval verder.