KB Research

Research at the National Library of the Netherlands

Author: barbarasierman2013 (page 2 of 4)

Digitale objecten en hun context

Deze post is geschreven door Barbara Sierman

 

VPsAl enkele jaren praten we over “Verrijkte publicaties” in een poging greep te krijgen op publicaties die vergezeld worden van datasets, websites, audio, video etc. Er is indertijd binnen het Europese project Driver een datamodel ontworpen en enkele universitaire repositories in Nederland hebben dit geïmplementeerd. In het kader van de NCDD is vorig jaar een werkgroep gestart om te kijken hoe het in de praktijk staat met de duurzame toegang tot deze digitale objecten met bijbehorende context. Veelal wordt het object gescheiden van de context bewaard, namelijk bij een andere collectiehouder.
Een rapport met bevindingen is zojuist verschenen en te vinden op de website van de NCDD. Deze blog is een samenvatting van het rapport.

Continue reading

Preparations for getting the certificate

TDR-Annemieke

This post was written bij Barbara Sierman

Recently I blogged about the NCDD work package on Certification, a Dutch initiative in which 5 major memory institutions will get certified according to either DSA, or DIN (and in the future ISO 16363). One of the organizations participating is the Netherlands Institute for Sound and Vision. The NISV is the production archive for the Dutch public broadcasters (without a legal deposit law in The Netherlands this material is not collected in the National Library but we have shared responsibilities for collecting our national heritage).

Continue reading

“Towards Open Science” Liber conferentie, 24-26 juni in Londen

“Towards Open Science” was het thema van de Liber conferentie en het lijkt op een nieuw buzzword na jaren van  “Open Access”. Maar waar Open Access zich richt op de eindresultaten, dus de artikelen in tijdschriften, richt Open Science zich op transparantie van het hele wetenschappelijke proces. En bibliotheken kunnen daar een grote rol in spelen, volgens Dr Jean-Claude Burgelman, hoofd van unit Science Policy and Foresight van de Europese Commissie (zie ook http://scienceintransition.eu/ ). “Libraries are the knowledge brokers for Open Science”, luidde het in zijn lezing. Open Science is een grote verandering in denken (paradigm shift) maar biedt ook mogelijkheden, als meer transparantie, meer waar voor je geld en een betere relatie tussen wetenschap en de gemeenschap (society).  Het thema Open Science staat hoog op de agenda van de Europese Commissie en we zullen dat in Nederland merken als we volgend jaar voorzitter van de EU worden. Ook Sir Mark Walport (chief Scientific Advisor van HM Government in de UK) zag ‘electronic publishing’ als de “second Gutenberg”, omdat het zoveel kansen biedt, betere indexering, betere vindbaarheid en  ‘evoluerende’ artikelen doordat zowel positieve als negatieve feedback in nieuwe versies verwerkt wordt (ik denk dan, hoe bewáren we dat?). De impact van wetenschap kan groter worden als er meer gedeeld wordt via Open Science. Continue reading

International collaboration in the IIPC Preservation Working Group

logo-iipc

Web archiving is often about collecting the web. But part of the work is also related to preserving the web. One of the working groups in the International Internet Preservation Consortium (IIPC) is focused on this aspect. Recently we published an article in the D-Lib magazine, called Facing the Challenge of Web Archives Preservation Collaboratively: The Role and Work of the IIPC Preservation Working Group. The article was written by Andrea Goethals, Clément Oury, David Pearson, Tobias Steinke and me. In this article we inform you about our goals, activities and results in the Preservation Working Group. We also report the findings of a survey we did amongst the (around 50) members of the IIPC in 2013 and their approaches to preserving the web. And we want to point you to a set of databases we are maintaining, with crucial information for web archiving, like the Environments Database and the Risks Database. Happy reading!

Dutch digital developments

Originally posted on: http://digitalpreservation.nl/seeds/dutch-digital-developments/

Some interesting developments are taking place in the Netherlands with regard to (preservation of) the digital heritage. Initiated by the Ministry of Education, Culture and Science the Network Digital Heritage (NDE) was set up. The participants in this network are national organizations with large digital collections, like the National Library (Koninklijke Bibliotheek) , the Institute of Sound and Vision, the Cultural Heritage Agency, the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, and the National Archives, together with other partners like for example the knowledge center DEN.

tn_tasjeNDE

Continue reading

Doe ik het goed? Over certificering in Nederland

doeikhetgoed

De KB neemt deel aan verschillende werkgroepen van de NCDD (Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid). Een van de werkgroepen gaat over certificering van duurzame bewaarplaatsen van digitaal materiaal.  In Nederland zijn er steeds meer organisaties die grote hoeveelheden digitaal materiaal duurzaam bewaren, de KB is er één van, maar ook het Nationaal Archief, Beeld & Geluid, DANS en 3TU hebben grote digitale magazijnen (repositories). Iedereen gaat er van uit dat deze instellingen professioneel werken en dat de digitale collecties daar veilig zijn. Maar toch zal dit vertrouwen periodiek duidelijk aangetoond moeten worden aan externe partijen: via audit en certificering.  De NCDD werkgroep Certificering heeft zojuist een folder gepubliceerd, die je achtergrondinformatie over certificering geeft. Welke methodes zijn er, wat is de meerwaarde, en wie zou zich moeten laten certificeren?  Je kunt de folder downloaden van de NCDD website

Barbara Sierman

Oops! Article preserved, references gone

Author: Barbara Sierman
Originally posted on:
http://digitalpreservation.nl/seeds/oops-article-preserved-references-gone/

Scanvans2

Recently an article was published by Klein, Van de Sompel e.a. in PLOS1 (see under), drawing attention to the problem of “reference rot”. Reference rot is a combination of link rot (a reference to a link on the web results in an error message 404) and content drift (the page can be found but the content has been changed.) References in academic publications have a purpose: they underpin the argument. References can point to other scholarly publications but a growing amount of references in scholarly publications refer to sources on the Web. And especially these sources are prone to reference rot (the referenced “publications” having – at least theoretically – a bigger chance of being preserved by national libraries or organisations like CLOCKSS and Portico).

Continue reading

Crystal clear digital preservation: a management issue

Author: Barbara Sierman
Originally posted on:
http://digitalpreservation.nl/seeds/crystal-clear-digital-preservation-a-management-issue/

Digital Preservation of Libraries.final.final.inddRaising awareness for digital preservation was a frequently used phrase when I started in this field ten years ago (never regretted it, hurray!). We preservationists have made progress. But the story is still not explaining itself. So I like reading how others persuade and convince people. Recently I found a book that really does the job. In crystal clear language, without beating about the bush and based on extensive up to date (until 2014) literature, digital preservation is explained and almost every aspect of it is touched upon. Edward M. Corrado and Heather Lea Moulaison have done a great job with their Digital Preservation for Libraries, Archives and Museums , Rowman and Littlefield, 2014. ISBN 978-0-8108-8712-1 (pbk.) — ISBN 978-0-8108-8713-8 (ebook).

Continue reading

Europese uitgevers in Berlijn

Barbara Sierman

De 10de bijeenkomst van de Academic Publishing in Europe (APE) vond afgelopen week plaats in Berlijn onder het motto “Web25: The Road Ahead exploring the Future of Scholarly Communication and Academic Publishing”. Voor de KB is dit een gelegenheid om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de uitgeverswereld. Zij leveren ons immers de materialen die wij bewaren – voor langere tijd.

De Europese Commissie, zo vertelde Celina Ramjoué, hecht er groot belang aan om van Open Access (wat in de lezing van Jan Velterop terecht werd aangeduid als een middel en niet een doel op zich) te komen tot Open Science. Gedefinieerd als

The transformation, opening up and democratization of science and research and innovation through ICT, with the objectives of making science more efficient, transparant and interdisciplinary, of changing the interaction between science and society, and of enabling broader societal impact and innovation.

tn_WP_20150121_001

Wetenschappelijke resultaten moeten op grote schaal bereikbaar zijn voor iedere geïnteresseerde. Maar daar moet nog wel wat voor gebeuren. Phil Archer van W3C bepleitte een zorgvuldiger gebruik van meta data standaarden (zie schema.org). Meta data die voor meerdere interpretaties vatbaar is, leidt tot slechte zoekresultaten. Met name het linken van relevante informatie via het web wordt moeilijk als de meta data niet eenduidig door een computer geïnterpreteerd kan worden (slaat een naam op een bepaalde persoon, zijn werk, een plaats etc.). En daar spelen uitgevers een belangrijke rol in. Maar dit is niet de enige hinderpaal. Kosten van publiceren zijn hoog, en met name monografieën (gangbaar in de Humanities en Social Sciences) lijden daaronder. Dat is een risico voor wetenschappelijk publiceren in die domeinen.

Er is uitgebreid gesproken over de voor en nadelen van de (6) Creative Commons licences. Subsidiegevers stellen vaak de eis welke licentie de onderzoeker moet kiezen, als hij op kosten van de subsidiegever het artikel publiceert .Maar wordt hiermee de vrijheid van de onderzoeker aangetast om eventueel zelf nog een commercieel gewin te maken ? En als het artikel niet commercieel geëxploiteerd mag worden, wie betaalt dan de infrastructuur om het artikel duurzaam toegankelijk te houden? De spreker  was kennelijk nog niet op de hoogte van de activiteiten van Nationale Bibliotheken!

Open Access levert voor uitgevers én onderzoeksinstellingen ook de nodige administratieve problemen op (tarievenstructuur, afrekening per auteur, instituutskorting, proceskosten etc.) en vanuit verschillende invalshoeken werd geanalyseerd hoe Open Access zo efficiënt mogelijk geïmplementeerd kon worden. En welke meerwaarde heeft de uitgever nog bij Open Access; is de peer review methode nog van deze tijd en levert die voldoende kwaliteit op?

De impact die onderzoek heeft, wordt deels gemeten aan de hand van citaties, maar het was vrij onthullend te horen dat 50% van de scholarly output niet gelezen wordt (behalve dan door de auteur) en dat 90% zelfs nooit geciteerd wordt. Dat moet beter kunnen. Semantische zoekfaciliteiten en het linken van informatie ziet men als een oplossing. Microsoft probeert door innovatieve oplossingen te verwerken in BING en Office producten in elk geval de wetenschappelijke publicaties beter bereikbaar te maken Ook Jan Velterop bepleitte een optimale verspreiding van research resultaten om, zoals hij het noemde “lamppost research” te vermijden (je ziet alleen dat wat binnen je blikveld valt) door innovatieve (semantische) zoekmethoden te ontwikkelen. Open Access is dus op zich niet genoeg, maar moet vergezeld gaan van methoden om de resultaten toegankelijker te maken. Daar hebben uitgevers [ en bibliotheken] een belangrijke rol in. En pas dan is er sprake van Open Science.

Voor wie meer wil weten van deze conferentie, binnenkort worden video’s en samenvattingen van alle presentaties geplaatst op http://www.ape2015.eu/

The gold standard

Originally posted on: http://digitalpreservation.nl/seeds/the-gold-standard/

This is the text of a presentation I held at the combined 4C/DPC conference ‘Investing in Opportunity: Policy Practice and Planning for a Sustainable Digital Future’ in London 17-18 November 2014 at the Wellcome Trust.

WP_20141118_006

A few months ago I was in Copenhagen and as I like shopping in a foreign country and take something with me to remind me of my trip , I bought a golden ring. Well, not gold, it was gold plated and after a few months of wearing is was a silver ring. Was that a disappointment? The design was still nice and the ring still fitted. But it did no longer match my other rings. And I was not expecting this to happen so soon. And if instead of silver, the next layer would have been brass or nickel or copper, I really would have been disappointed and felt betrayed. So it was gold, turned to silver and yes that did matter.

No one would appreciate a trustworthy digital archive turning from gold to silver…

Continue reading

Older posts Newer posts

© 2018 KB Research

Theme by Anders NorenUp ↑