KB Research

Research at the National Library of the Netherlands

Category: Digital Preservation (page 2 of 7)

Jpylyzer 2015 round-up

Yesterday (7 December) we released version 1.16.0 of the jpylyzer tool, which is this year’s third release of the software (excluding bugfix releases). This blog post gives a brief overview of the main jpylyzer improvements that have been implemented over this year.

Continue reading

iPRES 2015 Chapel Hill

Afbeelding1-300x99

Audit, CD-ROMS, Emulatie, Ingest, OAIS en Web, dat waren in alfabetische volgorde de meest besproken onderwerpen tijdens de jaarlijkse conferentie iPRES 2016, die vorige week plaatsvond in Chapel Hill, North Carolina. Dit is mijn persoonlijke indruk, want natuurlijk kwamen in de lezingen, posters en workshops nog veel meer onderwerpen aan bod. Het is tenslotte een jaarlijkse reünie waarbij iedereen probeert zijn resultaten en toekomstplannen te presenteren.
Continue reading

Preserving optical media from the command line

The KB has quite a large collection of offline optical media, such as CD-ROMs, DVDs and audio CDs. We’re currently investigating how to stabilise the contents of these materials using disk imaging. During the initial phase of this work I did a number of tests with various open-source tools. It’s doubtful whether we’ll end up using these same tools in our actual workflows. The main reason for this is the sheer size of the collection, which we estimated at some 15,000 physical carriers; possibly even more. At those volumes we will need a solution that involves the use of a disk robot, and these often require dedicated software (we still need to investigate this more in-depth).

Nevertheless, throughout the initial testing phase I was surprised at the number of useful tools that are available in the open source domain. Since this will probably be of interest to others as well, I decided to polish a selection from my rough working notes into a somewhat more digestible form (or so I hope!). I edited my original notes down to the following topics:

  • How to figure out the device path of the CD drive
  • How to create an ISO image from a CD-ROM or DVD
  • How to check the integrity of the created ISO image
  • How to extract audio from an audio CD

In addition there’s a final section that covers my attempts at imaging a multisession / mixed mode CD. The result of this particular exercise wasn’t all that successful, but I included it anyway, as some may find it useful. All software mentioned here are open-source tools that are available for any modern Linux distribution (I’m using Linux Mint myself). Some can be used under Windows as well using Cygwin.

Continue reading

Praat mee over OAIS!

Vandaag krijgt de duurzaamheidstandaard OAIS (ISO 14721) een eigen plek op internet: de OAIS wiki

OAIS_Logo-wikiDe OAIS standaard  is in de loop der jaren een cruciale leidraad in onze “digital preservation community” geworden.  Het is in ons belang dat deze standaard blijft aansluiten bij onze dagelijkse praktijk. Inmiddels weten we steeds beter hoe we duurzame toegankelijkheid tot onze digitale collecties moeten organiseren. Sluit de OAIS standaard nog wel aan bij deze ontwikkelingen?

Een wiki voor OAIS
Het idee voor deze wiki ontstond vorig jaar op de 4C/DPC Conference en is verder uitgewerkt door William Kilbride (DPC), Hervé L’Hours (UKDA), Paul Wheatley (DPC) en mijzelf (KB). Wat staat ons voor ogen?
Een plek voor discussie over OAIS en voor het delen van ervaringen. Voor iedereen die bezig is met digitale duurzaamheid in onze “community of practice”. De OAIS standaard mag dan algemeen bekend zijn, de toepassing ervan roept nogal eens vragen op en interpretatieverschillen leiden soms tot verwarring. Het delen van visies kan helpen de praktische invulling te realiseren. Voorbeelden en oplossingen van collega’s kunnen inspirerend werken in de eigen omgeving. Deze wiki wil een centrale plek worden waar iedereen terecht kan om OAIS gerelateerde kwesties te bediscussiëren. Op deze manier kunnen we de OAIS standaard levend houden en blijvend laten aansluiten op onze dagelijkse werkzaamheden.

ISO 5-jaar review in 2017
Er is nog een reden om nu over de relevantie van de OAIS standaard te discussiëren. In 2017 start het proces van de reguliere 5-jaarlijkse ISO review van de OAIS standaard. Dit geeft ons de kans wijzigingen op de standaard voor te stellen. Daarom hebben we de volledige OAIS standaard tekst op de wiki gezet, met een mogelijkheid om commentaar te geven en hierover onderling te discussiëren.
Wij willen deze bijdragen gebruiken om goed beslagen ten ijs te komen voor deze review. Op basis van het commentaar op OAIS, zal een commissie voorstellen voor aanpassingen in de ISO standaard doen. Daarnaast zullen we goed uitzoeken welke officiële kanalen bewandeld moeten worden om deze voorstellen bij ISO in te brengen.

Meedoen
Doe mee en help de OAIS standaard blijvend actueel te houden. Wat let je nog? Ga naar de wiki, registreer je en draag je steentje bij!

Digitale “eerste drukken”

Deze blog is geschreven door Barbara Sierman

Voor een papieren eerste druk van een werk worden vaak hoge bedragen neergeteld. Maar hoe zit dat met digitaal? Kun je dan ook van een “eerste druk” spreken? Digitaal materiaal is immers snel te verspreiden en makkelijk aan te passen. Wie bepaalt die “eerste druk”?
Continue reading

De Keepers Extra meeting

Deze post is geschreven door Barbara Sierman

De Keepers Registry is een database, waarin de instellingen die digitale wetenschappelijke tijdschriften voor de lange termijn toegankelijk houden, hun titelinformatie en bijbehorende holdings aanleveren. Op deze manier weet je van welk tijdschrift de duurzame toegankelijkheid gegarandeerd wordt en door wie. Instellingen als de Library of Congress, Portico, CLOCKSS en de National Science Library in China sturen, net als de KB, hun informatie toe. De dekkingsgraad is volgens Peter Burnhill, oprichter van de Keepers Registry op dit moment zo’n 17%. We zijn er dus nog lang niet en dat is een risico voor de wetenschap, die immers voortbouwt op eerder verschenen werk en afhankelijk is van de toegang daartoe.
Continue reading

Digitale objecten en hun context

Deze post is geschreven door Barbara Sierman

 

VPsAl enkele jaren praten we over “Verrijkte publicaties” in een poging greep te krijgen op publicaties die vergezeld worden van datasets, websites, audio, video etc. Er is indertijd binnen het Europese project Driver een datamodel ontworpen en enkele universitaire repositories in Nederland hebben dit geïmplementeerd. In het kader van de NCDD is vorig jaar een werkgroep gestart om te kijken hoe het in de praktijk staat met de duurzame toegang tot deze digitale objecten met bijbehorende context. Veelal wordt het object gescheiden van de context bewaard, namelijk bij een andere collectiehouder.
Een rapport met bevindingen is zojuist verschenen en te vinden op de website van de NCDD. Deze blog is een samenvatting van het rapport.

Continue reading

Preparations for getting the certificate

TDR-Annemieke

This post was written bij Barbara Sierman

Recently I blogged about the NCDD work package on Certification, a Dutch initiative in which 5 major memory institutions will get certified according to either DSA, or DIN (and in the future ISO 16363). One of the organizations participating is the Netherlands Institute for Sound and Vision. The NISV is the production archive for the Dutch public broadcasters (without a legal deposit law in The Netherlands this material is not collected in the National Library but we have shared responsibilities for collecting our national heritage).

Continue reading

Why PDF/A validation matters – Part 2

This is the second and final instalment of a 2-part blog on the use of PDF/A validators for identifying preservation risks in PDF. You can read the first part here. In Part 1 I showed how PDF/A validators can be used to identify preservation risks in a PDF. I illustrated this with an example that uses the PDF/A validator component of Adobe Acrobat’s Preflight tool. Needless to say, Acrobat is not scalabe to situations where you need to verify large volumes of PDFs. Luckily, several stand-alone PDF/A validators exist that are designed especially to do just that.

Continue reading

Why PDF/A validation matters, even if you don’t have PDF/A

This is the first installment of a 2-part blog (part 2 is here). It was prompted by the upcoming Digital Preservation Coalition briefing When is a PDF not a PDF?, for which I was asked to prepare a presentation. My initial idea was to give an overview of the work we did on PDF preservation risk assessment using a PDF/A validator in the SCAPE project. Most of this has already been covered by a series of earlier blog posts. Those blogs very much represent different stages of a work in progress, and I think this makes them somewhat challenging for readers who are new to the subject.

Continue reading

Older posts Newer posts

© 2018 KB Research

Theme by Anders NorenUp ↑