KB Research

Research at the National Library of the Netherlands

Tag: OAIS

Experts bediscussiëren OAIS

Veertien Nederlandse en Vlaamse experts bespraken op uitnodiging van de NCDD hun dilemma’s bij de vertaling naar de praktijk van dé standaard in digitale duurzaamheid: OAIS (ISO 14721). Ze deelden een breed scala aan visies op OAIS. Is OAIS een bijbeltekst? Een magische tempel der waarheid? Een kompas om op te varen? Een donkere dreigende wolk of een wolk met af en toe een verkwikkend buitje? Een venster op je organisatie? Op de buitenwereld? Een vliegtuig, de machinekamer van een schip?

Vertaling naar de praktijk

OAIS is al ruim 15 jaar de internationale standaard die we gebruiken als we het hebben over digitale duurzaamheid. De gemeenschappelijke taal helpt ons bij het communiceren over complexe problemen. OAIS is de beschrijving van een conceptueel model voor digitale duurzaamheid, geen reeks van voorschriften. Je moet het model dus naar je eigen omgeving vertalen. Hoe weet je of je de standaard goed interpreteert? Als de groep van experts het ergens over eens was, dan was het wel de behoefte aan praktijkvoorbeelden. In het Engels is daar een begin mee gemaakt via een wiki OAIS community. Deze NCDD-bijeenkomst zou wel eens de opmaat kunnen zijn voor een Nederlandse variant [daar wordt aan gewerkt].

img_0445

OAIS in aluminiumfolie

Continue reading

Praat mee over OAIS!

Vandaag krijgt de duurzaamheidstandaard OAIS (ISO 14721) een eigen plek op internet: de OAIS wiki

OAIS_Logo-wikiDe OAIS standaard  is in de loop der jaren een cruciale leidraad in onze “digital preservation community” geworden.  Het is in ons belang dat deze standaard blijft aansluiten bij onze dagelijkse praktijk. Inmiddels weten we steeds beter hoe we duurzame toegankelijkheid tot onze digitale collecties moeten organiseren. Sluit de OAIS standaard nog wel aan bij deze ontwikkelingen?

Een wiki voor OAIS
Het idee voor deze wiki ontstond vorig jaar op de 4C/DPC Conference en is verder uitgewerkt door William Kilbride (DPC), Hervé L’Hours (UKDA), Paul Wheatley (DPC) en mijzelf (KB). Wat staat ons voor ogen?
Een plek voor discussie over OAIS en voor het delen van ervaringen. Voor iedereen die bezig is met digitale duurzaamheid in onze “community of practice”. De OAIS standaard mag dan algemeen bekend zijn, de toepassing ervan roept nogal eens vragen op en interpretatieverschillen leiden soms tot verwarring. Het delen van visies kan helpen de praktische invulling te realiseren. Voorbeelden en oplossingen van collega’s kunnen inspirerend werken in de eigen omgeving. Deze wiki wil een centrale plek worden waar iedereen terecht kan om OAIS gerelateerde kwesties te bediscussiëren. Op deze manier kunnen we de OAIS standaard levend houden en blijvend laten aansluiten op onze dagelijkse werkzaamheden.

ISO 5-jaar review in 2017
Er is nog een reden om nu over de relevantie van de OAIS standaard te discussiëren. In 2017 start het proces van de reguliere 5-jaarlijkse ISO review van de OAIS standaard. Dit geeft ons de kans wijzigingen op de standaard voor te stellen. Daarom hebben we de volledige OAIS standaard tekst op de wiki gezet, met een mogelijkheid om commentaar te geven en hierover onderling te discussiëren.
Wij willen deze bijdragen gebruiken om goed beslagen ten ijs te komen voor deze review. Op basis van het commentaar op OAIS, zal een commissie voorstellen voor aanpassingen in de ISO standaard doen. Daarnaast zullen we goed uitzoeken welke officiële kanalen bewandeld moeten worden om deze voorstellen bij ISO in te brengen.

Meedoen
Doe mee en help de OAIS standaard blijvend actueel te houden. Wat let je nog? Ga naar de wiki, registreer je en draag je steentje bij!

OAIS in het Nederlands! (OAIS in Dutch!)

Finally, an article on the OAIS model has been written in Dutch. Barbara Sierman of the KB National library of the Netherlands, Research department, wrote “Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid” in Handboek Informatiewetenschap, issue 62, December 2012. The article describes the most important concepts of the latest version of the standard for digital preservation (2012) in clear terms.

Within the KB, the OAIS model guides the design of the new digital repoitory, and is important to everyone involved in the long-term preservation of digital material – from acquisition to metadata and from IT to online access. The article will also appear in www.iwabase.nl

————————————————————————————-

Eindelijk is er een artikel in het Nederlands verschenen over het OAIS model. Barbara Sierman van de Koninklijke Bibliotheek, afdeling Onderzoek, schreef “Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid” in het Handboek Informatiewetenschap, aflevering 62 van december 2012. De beschrijving gaat uit van de laatste versie van de standaard voor digitale duurzaamheid (2012) en beschrijft in heldere taal de belangrijkste concepten.

Het OAIS model is binnen de KB leidend bij het ontwerp van het nieuwe Digitaal Magazijn, en is van belang voor iedereen een rol speelt bij het duurzaam toegankelijk houden van digitaal materiaal. Van acquisitie tot metadatering en van IT tot online toegang. Het artikel verschijnt ook in www.iwabase.nl

illustratie5

© 2018 KB Research

Theme by Anders NorenUp ↑